Styrelsen


  Ordförande Klas-Olof Ohlsson      ko.ohlsson@outlook.com
tel: 070-576 40 06

  Kassör Mattias Blixt                       mattias.blixt@envirotainer.com     tel: 076-527 73 13

  Sekreterare  Ulf Åsing                      ulfasi@live.se
tel: 073-539 38 82

    Tommy Åberg                                     tommy@adolfsborgs.nu
tel: 070-941 44 11

  Malin Göransson                                  familjengoransson@hotmail.com
tel: 070-240 85 80

  Rolf Ihrsen                                               rolf.ihrsen@telia.com
tel:  070-206 07 51

  Vivianne Boman                                       vivianne.boman@bahnhof.se
tel: 073-215 17 01

   Ingvar Gustafsson                                       ingvarg3@gmail.com
tel: 076-190 81 53

Rose-Marie Gustafsson                          r-mgustafsson@hotmail.com
tel: 070-999 68 48