Verksamhetsplan

 

Vi träffas i våra lokaler i Lidingby  varje måndag kl. 18:30.
Såväl gamla som nya medlemmar samt övriga intresserade är välkomna.

Kaffe och macka serveras till självkostnadspris.
I verksamhetsplanen ser du vilket tema som behandlas under kvällen. (Vissa ändringar kan förekomma)

Verksamhetsplan 2020