Verksamhetsplan

 

Måndagsträffarna i Lidingby är slut för säsongen.
Vi träffas i Vuxenskolans lokaler den första torsdagen
i månaden kl. 18:30.