Policydokument

Här kommer föreningens policy att presenteras i takt med att den växer fram eller förändras. Vi börjar med drogpolicyn, det är viktigt att vi är drogfria när vi hanterar våra små vänner, det är också en del av vår egen säkerhet.