Bitillsyn och honungsbedömning

På den här sidan kan du hitta kontaktuppgifter till de som har hand om bitillsynen inom vårt område och medlemmarna i honungsbedömnings kommitén.

Bitillsyn

Lars Karlsson Tel: 0171-44 52 2
Anna Gauffin Lindberg Tel: 070-292 14 44
Vivianne Boman Tel: 073-215 17 01

Honungsbedömning

Vivianne Granlund Tel: 070-171 65 28 Juliane Nordin Tel: 070-717 03 98
Karin Tollman Tel: 0171-810 63

Länkar angående bitillsynen

Ny information från Jordbruksverket

Länk till karta över skyddsområde yngelröta i Mälardalen:

https://jordbruksverket.se/download/18.247705ef185cb6991182642b/1674213067391/