Verksamhetsplan

På den här sidan hittar vår planering inför bi årets aktiviteter. Förändringar kan ske under året. Vi träffas i regel på måndagkvällar kl. 18:30 i bigården i Lidingby där vi har våra lokaler.

I aktiviteter markerade med en* samverkar vi med