Verksamhetsplan

Här kan du läsa om vilken verksamhet/tema vi skall ha på våra måndagsmöten, alla medlemmar är välkomna att delta!

Vid de fysiska träffarna så träffas vi omkring 18.30 vid föreningsbigården.

År 2022AktivitetAnsvarig
17 jan
SV
Månadsmöte Bihälsa allmänt Digitalt möteVB
14 feb
SV
Månadsmöte Bihälsa under vårvintern Digitalt möte med tema ”Apiscandia” – föreläsning om nyheter från konventetVB
14 mars SVMånadsmöte – Hur mår bina efter vintern? Rensningsflygning Myror     Nosema inför nästa möte – Hur vet man om det finns Nosema? Sv lokalerVB
 4 april – 18.30Uppstart av föreningsbigården – bottenbyte? Genomgång av kupor Nosemaprover/koll i mikroskop
VB, RMG
11 april – 18.30Genomgång av föreningens lådor/ramar/snickra Vaxa ramar
IG
25 april – 18.30Genomgång av föreningens lådor/ramar/snickra. När ska första skattlådan på?
2 maj – 18.30
Varroakontroll (skakprov och Beescanning)   Skattlåda

VB
*9 maj – 18.30Städa slungrum/HonungskvalitetMG
*16 maj – 18.30Svärmförebyggande åtgärder
23 maj – 18.30Göra avläggare/Enkel drottningodling med liten avläggare
MB
30 maj – 18.30Skatta/Slunga föreningsbigård inför 6/6
6 juni – 18.30Nationaldagen Skolparken ev
*13 juni – 18.30Skattning av honung – olika metoder Ympa honungRMG
20 juni – 18.30
Ympa honung

27 juni – 18.30Varroakontroll, varroabekämpning olika metoderVB
*4 juli – 18.30Grillkväll
11 juli – 18.30
Yngeluppflyttning och vaxomsättning

18 juli 18.30
Föreskrifter Jordbruksverket, Städdag på bigården

25 juli – 18.30
Studiebesök? Resa?

1 aug – 18.30Slå ihop samhällen
8 aug – 18.30Invintring – vinterfodring – olika varianter 
*15 aug – 18.30
Bjuda in någon förening på besök?

20 aug – 18.30Kräftskiva
22 aug
– 18.30
Stora, starka samhällen. Jämföra. Yngelmängd

29 aug – 18.30Etikettera honung
3 sept – 18.30Trädgårdsdagen
5 sept – 18.30Koka bivaxsalva
12 sept – 18.30Honungsbedömning
19 sept – 18.30Summering av biåret – hur har det gått?
26 sept – 18.30Höststädning bigården
3 okt

10 okt

N/A
Koka ramar (inte bestämt än)
*17 nov Årsmöte (separat inbjudan)SV Kulturprogram med föreläsningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Planerade utbildningar/övrigt

Våren 2022 Nybörjarkurs

Fortsättning drottningsodling

Drottningodling för husbehov

Sommaren 2022 Studiebesök Topplist kupa/Uppsala

Studiebesök Vaxkakor/Gävle – deltaga via länk?

Namnförkortningar:

MG Malin Göransson

UÅ Ulf Åsing

MB Mattias Blixt

VB Vivianne Boman

IG Ingvar Gustafsson

R-M G Rose Marie Gustafsson

V-A G Vivianne Granlund

JN Juliane Nordin

JC Juan Cerón