Aktiviteter i bigården

Varje måndagkväll kl. 18:30 under säsongen träffas vi i föreningsbigården runt ett tema där vi vidareutbildar oss både teoretiskt och praktiskt, vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan. Vad som är aktuellt vid en viss dag är planerat hittar du nedan i vår aktivitetsprogram.

Kulturprogram med föreläsningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Aktivitetsprogram 2023

År 2023AktivitetAnsvarig
17 jan
SV
Månadsmöte Bihälsa allmänt Digitalt möteVB
14 feb
SV
Månadsmöte Bihälsa under vårvintern Digitalt möte med tema ”Apiscandia” – föreläsning om nyheter från konventetVB
23 mars SVKalle Essmar föreläser om Amerikansk Yngelröta
Klas-Olof Ohlsson presenterar en studie som vår bigård ska delta i, gällande vilka substanser/föroreningar bina hämtar hem till kupan. 18.30 i SV lokaler Enköping
MG
 3 april 18.30Öppna bigårdenAlla
10 april 18.30Pysseldag på bigården kl. 10:00 – 14:00Alla
17 april 18.30NosemaK-O
24 april
18.30
Varroakontroll/skaktest/florsockerVB
1 mai ingen träff
8 maj 18.30Utökning av samhälle/SkattlådaIngmar
15 maj 18.30Enkel Drottningodling – teoriKarl-Henrik
22 maj 18.30Avläggare – teori/Samla pollen – teori
29 maj
18.30
BiHuseSyn/Städning av slungrumMG
5 juni 18.30Slunga till 6 juniAlla
6 juniNationaldagen – sälja honung EnköpingAlla
12 juni 18.30Skaksvärm – teori
18 juni Distriktet – VårkonferensAlla
19 juni 18.30Avläggare – praktik Mjölksyra
26 juni 18.30Svärmförebyggande åtgärderR-M G
6 juli- 18.30Grillkväll + tipsrunda Alla
10 juli 18.30Skatta honung/honungshanteringVG/MPE
17 juli 18.30Röra/Ympa honung/Märkning av honungTÅ/UÅ
24 juli 18.30Planera invintring/fodringMG
31 juli 18.30Vaxhantering – göra vaxkakorK-O O
7 aug 18.30koka läppceratVG
14 aug 18.30Besök från Västerås/BibrödAlla
21 aug
18.30
Inför Honungsbedömningen – manual R-M G
25 augKräftskiva Alla
28 aug
18.30
Myrsyra – efter slutskattning VB
2 septTrädgårdsdagen Enköping – Sälja honung Alla
4 sept
18.30
Pollenanalys MG
11 sept
18.30
Städning av slungrum/bigård Alla
18 sept
18.30
Honungsbedömning JN/R-M G/Mimmi
25 sept
18.30
Oxalsyra K-O O
22 oktDistriktet – Höstkonferens Alla
29
oktober
medlemmar – smälta vax/koka ramarAlla
23
november
18.30
årsmöteAlla

Namnförkortningar:

MG Malin Göransson

MPE Mimmi Pettersson Een

UÅ Ulf Åsing

VB Vivianne Boman

IG Ingvar Gustafsson

R-M G Rose Marie Gustafsson

V-A G Vivianne Granlund

K-O O Klas-Olof Olsson

JN Juliane Nordin

TÅ Tommy Åberg

K-H L Karl-Henrik Lindqvist