Verksamhetsplan

Här kan du läsa om vår verksamhet och teman på våra måndagsmöten.

Alla medlemmar är välkomna att delta!

Vid de fysiska träffarna så träffas vi omkring 18.30 vid föreningsbigården.

Kulturprogram med föreläsningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

VERKSAMHETSPLAN

År 2022AktivitetAnsvarig
17 jan
SV
Månadsmöte Bihälsa allmänt Digitalt möteVB
14 feb
SV
Månadsmöte Bihälsa under vårvintern Digitalt möte med tema ”Apiscandia” – föreläsning om nyheter från konventetVB
14 mars SVMånadsmöte – Hur mår bina efter vintern? Rensningsflygning Myror     Nosema inför nästa möte – Hur vet man om det finns Nosema? Sv lokalerVB
 4 april – 18.30Uppstart av föreningsbigården – bottenbyte? Genomgång av kupor Nosemaprover/koll i mikroskop
VB, RMG
11 april – 18.30Genomgång av föreningens lådor/ramar/snickra Vaxa ramar
IG
25 april – 18.30Genomgång av föreningens lådor/ramar/snickra. När ska första skattlådan på?
2 maj – 18.30
Skattlåda

VB
9 maj – 18.30Städa slungrum/HonungskvalitetMG
16 maj – 18.30Svärmförebyggande åtgärder
23 maj – 18.30Göra avläggare/Enkel drottningodling med liten avläggare
MB
30 maj – 18.30
SV
Varroakontroll (skakprov och Beescanning)  
VB
6 juni – 18.30Nationaldagen Skolparken ev
13 juni – 18.30
SV
Skattning av honungRMG
20 juni – 18.30
SV

honungshantering/ympning honung

27 juni – 18.30
SV
Bihusesyn föreningsbigården
4 juli – 18.30Grillkväll
11 juli – 18.30
SV

Yngeluppflyttning och vaxomsättning

KO
18 juli 18.30
SV

Föreskrifter Jordbruksverket, Städdag på bigården

VB
25 juli – 18.30

tappa honung på burk

1 aug – 18.30
SV
Slå ihop samhällenMG
8 aug – 18.30
SV
Invintring – vinterfodring – olika varianter 
15 aug – 18.30
SV

Bjuda in någon förening på besök?


22 aug
– 18.30
SV
Etikettering av bigårdens honung
29 aug
– 18.30
SV
Ympa och burka honung
3 sept
– 18.30
SV
Trädgårdsdagen
5 sept
– 18.30
SV
Koka cerat VG
12 sept
– 18.30
SV
HonungsbedömningJN
19 sept
– 18.30
SV
Höststädning bigården
26 sept
– 18.30
SV
Höststädning bigården fortsättning
16 oktKoka ramar (medlemmar)

27 oktHonungsringen/Fabian Lindhe   kl 19:00-21:00
föreläsning är i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
SV
10 nov
17 nov Årsmöte (separat inbjudan)Planerade utbildningar/övrigt

Våren 2022 Nybörjarkurs

Fortsättning drottningsodling

Drottningodling för husbehov

Sommaren 2022 Studiebesök Topplist kupa/Uppsala

Studiebesök Vaxkakor/Gävle – deltaga via länk?

Namnförkortningar:

MG Malin Göransson

UÅ Ulf Åsing

MB Mattias Blixt

VB Vivianne Boman

IG Ingvar Gustafsson

R-M G Rose Marie Gustafsson

V-A G Vivianne Granlund

JN Juliane Nordin

TÅ Tommy Åberg