Enköpings Biodlare

Enköpings Biodlare

är en ideell  förening som har till syfte att samla dem som är intresserade av biodling. Föreningen samlar biodlare i hela Enköpings kommun, men givetvis är alla välkomna, även om man bor i en annan kommun.

Vår målsättning är:
– att det i föreningen skall finnas en fungerande bigård;
– att föreningen skall bedriva utvecklande verksamhet för våra medlemmar;
– att få fler att bli intresserade av biodling;
– att sprida kunskaper om bin och pollineringens vikt vid livsmedelsproduktion.

Varje måndagkväll kl. 18:30 under säsongen träffas vi i föreningsbigården runt ett tema där vi vidareutbildar oss både teoretiskt och praktiskt, vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan. Vad som är aktuellt vid en viss dag är planerat och delges genom sidan Verksamhetsplan.

Föreningen har ett 100-tal medlemmar som är intresserade av biodling. Vi har en föreningsbigård vid Vallby radiostation och ett antal produktionssamhällen inne i Enköping. Vid föreningsbigården träffas vi en gång i veckan hela sommaren för att vidareutveckla oss, utbyta erfarenheter, prata biodling och inte minst umgås och ha trevligt med människor som delar vårt intresse för biodling. I föreningsbigården har vi ett antal samhällen för pollinering, honungsproduktion och utbildning. Föreningen anordnar kurser för såväl  nybörjare som ”gamla”  biodlare. Till föreningsbigården kan den som vill känna på hur det är att arbeta med bin komma.

Är du intresserad av bin och biodling så kontakta någon i föreningen eller via info@enkopingsbiodlare.se.

Föreningen är en del av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund samt medlem i Svenska Bin.

Så här hittar du till bigården i Lidingby där vi har våra träffar varje måndag 18:30 under säsongen.

Organisationsnummer:810607-0822 Swish: 123 586 76 19